Tham quan nhà máy

Cơ sở sản xuất in ấn

f1
f2

Cơ sở sản xuất kéo sợi

f3
f4

Cơ sở sản xuất thêu

F5
F6
F7
F8

Cơ sở sản xuất may

F9
F10
F11
F12

Cơ sở sản xuất may đo

F13
F14